Pravni Fakultet - Podgorica
Advertisement  

Obavještenje

vrijemeUtorak, Januar 19. 2016.

SAOPŠTENJE KOMISIJE ZA IZBOR DEKANA PRAVNOG FAKULTETA

Na sjednici Vijeća Pravnog fakulteta održanoj 19.01.2016. godine, formirana je Komisija za izbor dekana Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore u sljedećem sastavu:

1. Prof. dr Dražen Cerović, predsjednik Komisije
2. Doc. dr Darko Radulović,član
3. Milan Tomić, član, predstavnik studenata

Komisija je u toku dana održala sjednicu i preuzela prispjelu dokumentaciju za izbor dekana Pravnog fakulteta UCG i konstatovala da su prijave za kandidaturu za izbor dekana Pravnog fakulteta podnijeli sljedeći kandidati:

1.Prof.dr Vladimir Savković
2.Prof.dr Velimir Rakočević
3.Prof.dr Aneta Spaić

Komisija za izbor dekana Pravnog fakulteta će na narednoj sjednici  razmatrati dostavljenu dokumentaciju i pripremiti izvještaj u skladu sa Odlukom Vijeća Pravnog fakulteta. 


                           Predsjednik Komisije
                          Prof. dr Dražen CerovićObavještenje

vrijemeCetvrtak, Decembar 24. 2015.

MOGUĆNOST ISTRAŽIVANJA NA UNIVERZITETU SARLANDA ZA DOKTORANDE PRAVNOG FAKULTETA UCG

 Obavještavamo studente doktorskih studija da je Europa Institut (EI) Univerziteta Sarlanda iz Saarbrikena (Njemačka) pozvao Pravni fakultet Univerziteta Crne Gore da uputi svoje doktorande da se prijave za dvomjesečni istraživački boravak na Univerzitetu Sarlanda tokom 2016. godine. 
 Ponuda je upućena doktorandima Pravnog fakulteta, kao rezultat uspješne saradnje našeg fakulteta i EI. 

 Troškovi smještaja i puta biće pokriveni od strane organizatora, a u skladu sa unaprijed odredjenim iznosima od strane Univerziteta Sarlanda. Aplikacije će biti razmotrene od strane EI.

Zainteresovani kandidati treba da pošalju email s prijavom, svoj CV i kratki apstrakt doktorske disertacije najkasnije do 4. januara 2016. godine na e-mail: see-eu-cluster@europainstitut.de  Takodje, ova e-mail adresa važi za sva dodatna pitanja.
                                                
                         


Obavjestenje

vrijemePetak, Januar 22. 2016.

Objavljen je konkurs za univerzitet u Alba Iulii (Rumunija). Medju oblastima studiranja, koje su u ponudi na ovom univerzitetu je i pravo.

Rok za prijavu je 25. januar. Ovako kratak rok za prijavu dat je zbog obaveza Univerziteta u Rumuniji  koje ima prema svojoj nacionalnoj Erasmus+ kancelariji. 
 


Obavjestenje

vrijemeCetvrtak, Januar 21. 2016.

Vlada Mađarske, u saradnji sa Organizacijom UN za hranu i poljoprivedu (u daljem tekstu: FAO) dodjeljuje ograničeni broj stipendija za master studije na engleskom jeziku

Naziv  Tip Akcija
2016 course description EN_final pdf Preuzmi fajl
2016.applicationfrom.EN pdf Preuzmi fajl
Stipendije Vlade Madjarske i FAO-ak. 2016-2017 doc Preuzmi fajl

Obavjestenje

vrijemeCetvrtak, Decembar 03. 2015.

"Sporazum o naučnoj i stručnoj saradnji između Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore i Pravnog fakulteta Univerziteta u Ljubljani"

sporazum-Ljubljanaf

Delegacija Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore, u sastavu: dekan, prof. dr Dragan Radonjić i prodekani, prof. dr Ivana Jelić i prof. dr Vladimir Savković, u periodu od 30.11. do 2.12.2015. godine, boravila je u posjeti Pravnom fakultetu Univerziteta u Ljubljani. U neposrednim razgovorima razmijenjena su iskustva u primjeni sistema školovanja usklađenog sa principima Bolonjske deklaracije i potpisan je Sporazum o naučnoj i nastavnoj saradnji od strane dekana Pravnog fakulteta Univerziteta u Ljubljani, prof. dr Mihe Juharta i dekana Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore, prof. dr Dragana Radonjića. Ovaj Sporazum predstavlja okvir za dalje institucionalno unapređenje odnosa na planu razmjene nastavnika, studenata, organizovanja naučnih konferencija, kao i drugih zajedničkih međunarodnih projekata, posebno onih koji se finansiraju iz predpristupnih fondova Evropske unije.
                                                                      


Obavjestenje

vrijemeUtorak, Januar 19. 2016.

Magistarski rad MIODRAGA RADOVIĆA, pod naslovom "Porodica kao kriminogeni faktor", izložen je u Centralnoj univerzitetskoj biblioteci i na njenom odeljku Pravnog fakulteta UCG.
 
Primjedbe na magistarski rad se mogu dostaviti Vijeću Pravnog fakulteta u roku od 15 dana od dana isticanja obavještenja na sajtu Pravnog fakulteta i sajtu Univerziteta Crne Gore.


Obavjestenje

vrijemeCetvrtak, Octobar 29. 2015.


 SEE | EU Cluster of Excellence - Call for Papers

Naziv  Tip Akcija
Call for Papers_Series of Papers_SEE - EU Cluster pdf Preuzmi fajl

Aktuelnosti
Moot Court

Vis Moot Tim

Raspored nastave

Raspored nastave u zimskom semestru 2015/2016

Magistarske studije

KRIVICNO PROCESNO PRAVO

Poslovnik

o radu Vijeca Pravnog fakulteta

Obavjestenje

Kolokvijumi- osnovne studije - Podgorica

DOKTORSKE STUDIJE

Spisak kandidata koji su odbranili doktorsku disertaciju

PRIJAVA ISPITA - FEBRUAR 2016

OBAVJESTENJE

Poslednje informacije:
Petak, Februar 05. 2016.

Rimsko pravo

Petak, Februar 05. 2016.

MEDJUNARODNO PRAVO LJUDSKIH PRAVA

Cetvrtak, Februar 04. 2016.

PRAVO PRIVREDNIH DRUŠTAVA - Budva,...

Cetvrtak, Februar 04. 2016.

OBLIGACIONO PRAVNA KLINIKA

Utorak, Februar 02. 2016.

informaciono komunikacione tehnologije

Dešavanja
RADIONICA ,,VJEŠTINE PREGOVARANJA”

Obavjestenje

PREDSTAVA ,,JUSTINIJANOVA DIGESTA”

.

Održano gostujuće predavanje

21.09.2015

Obavjestenje

Tamna strana njemačkog prava - građansko pravo u nacionalnom socijalizmu

PROGRAM (PRAVCI) RAZVOJA PRAVNOG...

Prof. dr Dragan Radonjić – kandidat za dekana za mandatni period 2013-2016.

Predstava u cast profesorice rimskog...

Studenti izveli predstavu u čast profesorice rimskog prava

Obavjestenje

Novi udžbenik “Upravno procesno pravo”

Posjeta ambasadora Ukrajine Oksane...

01.11.2013

AMERIČKA SAVEZNA TUŽITELJKA...

Podgorica, 18. mart 2013

Sporazum o naučnoj i nastavnoj saradnji

09.26.2013. godine

Pravne klinike za borbu protiv...

Krivično pravne klinike

ODRŽANA PANEL DISKUSIJA

Uticaj apatridije na djecu i mlade

Straniak Academy for Democracy and...

Ulcinj, 2015.

Drugi ljetnji Francusko – Njemačko...

“Pristupanje Evropskoj uniji i identitet Balkana”

Webdesign & development copyright © 2007 by Genesys