Pravni Fakultet - Podgorica
Advertisement  

Obavjestenje

vrijemeCetvrtak, Septembar 22. 2016.

Dragi studenti, 

   Nastava na osnovnim i specijalističkim studijama počinje 26. septembra 2016 godine prema objavljenom rasporedu.
    Naznačenog datuma sa početkom u 8.00 časova, Pravni fakultet Univerziteta Crne Gore organizuje dobrodošlicu brucošima, povodom početka studijske 2016/2017. godine, u amfiteatru br. I na prvom spratu Fakulteta.

                                                                                                    Uprava fakulteta

    Dragi  brucoši,  dobro došli u veliku akademsku porodicu Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore.   Vama četrdeset četvrtoj generaciji naših studenata u ime kolektiva Pravnog fakulteta želim srećnu i uspješnu studijsku 2016/2017. godinu. Hvala vam što ste se opredijelili  za edukaciju u riznici pravnog obrazovanja, u ustanovi koja će vam omogućiti da steknete stručne i istraživačke kompetencije, ostvarite svoje potencijale i iskažete kreativnost. Hvala vam što ste odlučili da najljepši period života podijelite sa nama.  Fakultet će sve svoje kapaciteta staviti u funkciju pružanja najboljeg kvaliteta obrazovanja iz oblasti pravnih nauka. U programu razvoja našeg fakulteta ključna uloga pripada studentima koji odlučuju o svim pitanjima koja su za njih važna. Znanja i vještine koje ćete steći u našoj akademskoj zajednici predstavljaće temelj vaše sigurne budućnosti. Iskoristite pruženu šansu a mi smo tu da vam pomognemo da ostvarite svoje snove.

                                                                                Prof. dr Velimir Rakočević, dekan

                                                                                                         


Obavjestenje

vrijemePetak, Septembar 23. 2016.

Preliminarna rang lista

Sve eventualne primjedbe na preliminiranu rang listu mogu se dostaviti komisiji za upis do ponedjeljka 26.09.2016. do 12:00h u pisanoj formi


Predsjednik komisije za upis na specijalisticke studije

doc. dr Darko Radulovic

Naziv  Tip Akcija
KRIM. SUPROTSTAVLJANJE SAVREMENIM OBLICIMA KRIM pdf Preuzmi fajl
POSLOVNO PRAVNI pdf Preuzmi fajl
PRAVOSUDNI pdf Preuzmi fajl
ISTORIJSKO PRAVNI pdf Preuzmi fajl
(KRIVICNO PRAVNI) pdf Preuzmi fajl
MEDjUNARODNO PRAVNI pdf Preuzmi fajl
GRADjANSKO PRAVNI pdf Preuzmi fajl

Obavještenje - prepis

vrijemePetak, Septembar 23. 2016.

Obavještavaju se studenti Pravnog fakulteta Odjeljenja u Budvi da su organi Univerziteta Crne Gore donijeli Odluku o prepisu studenata na Pravni fakultet  u Podgorici.  

Odluka ce biti realizovana u skladu sa utvrđenim planom upisa o cemu će studenti biti blagovremeno obavijestemi. 

Obavjestenje

vrijemePonedeljak, Septembar 19. 2016.

Raspored obnove i upisa godina na osnovnim studijama Pravnog fakulteta
za školsku 2016-2017 godinu

opštim smjer – Podgorica 
(šalteri Studentske službe u Podgorici)

opšti smjer – odjeljenje Budva 
(šalteri Studentske službe u Podgorici)

opšti smjer  - odjeljenje Bijelo Polje 
(šalter Studentske službe u Bijelom Polju)

smjer Bezbjednosti i Kriminalistika 
(šalteri Studentske službe u Podgorici)

Obnova I i upis II godine  
20. i 21. septembra 2016. godine 
od 10-13 časova
(obnova prve godine – ostvarenih manje od 40 kredita)
(upis druge godine – ostvarenih 40 i više kredita)

Obnova II, upis III godine i obnova III godine
22. i 23. septembra 2016. godine 
od 10-14 časova
(obnova druge godine – ostvarenih manje od 100 kredita)
(upis treće godine – ostvarenih 100 i više kredita)

    Za upis je potrebno:
  - Indeks
  - Prijavni list (dobija se na šalteru studentske službe)
  - Odgovarajuća uplata za studente  koji imaju obavezu plaćanja školarine
  - (I rata 125 € - Pravne nauke, 250 € - Bezbjednost i kirminalistika) na žiro račun Pravnog fakulteta: 510-140-08
  - Studenti koji nisu izmirili školarinu za prethodnu godinu, uz uplatu prve rate za školsku 2016-1017 godinu, dužni su izmiriti dugovanja u cjelosti.

Uprava fakulteta


Obavjestenje

vrijemeCetvrtak, Septembar 15. 2016.

UNIVERZITET CRNE GORE RASPISUJE

KONKURS
ZA UPIS NA
SPECIJALISTIČKE STUDIJE UNIVERZITETA CRNE GORE
ZA STUDIJSKU 2016/17. GODINU
                
NAZIV ORGANIZACIONE JEDINICE
UNIVERZITETA/STUDIJSKOG PROGRAMA

                                                              BUDŽET  SAMOFINANSIRANJE
18. Pravni fakultet                                   90          100
Pravne nauke- Građansko-pravni           15          10
Pravne nauke- Krivično-pravni                  15          10
Pravne nauke- Međunarodno-pravni         15          10
Pravne nauke- Poslovno-pravni           15          10
Pravne nauke- Pravosudni                   15          10
Pravne nauke- Istorijsko-pravni           15          10
Kriminalističko suprostavljanje
 savremenim oblicima 
kriminaliteta            40

Radi implementacije principa afirmativne akcije, za osobe sa invaliditetom i pripadnike manjinske zajednice Roma i Egipćana, ukupan broj za svaki studijski program povećava se za 1 %.

Pravo prijave na konkurs za upis na specijalističke studije imaju kandidati sa završenim osnovnim studijama obima najmanje 180 ECTS kredita,iz odgovarajuće oblasti nauka ili umjetnosti. Stranac ima pravo upisa pod jednakim uslovima kao i crnogorski državljanin.    
 
Kandidat za upis dužan je podnijeti prijavu i dokaze o ispunjavanju uslova.  
 
Prijave na konkurs predaju se studentskim službama  20. i 21. septembra 2016 godine.

Uz prijavu za upis, kandidati podnose original diplomu o završenim osnovnim studijama, odnosno uvjerenje o završenim osnovnim studijama, uz dokaz o aktivnom znanju jednog svjetskog jezika (odgovarajući sertifikat ili uvjerenje o položenim ispitima na osnovnim studijama).  

Upis kandidata izvršiće se zaključno sa 25. septembrom 2016. godine.  
 
Upis na specijalističke studije Univerziteta Crne Gore bliže je uređen Pravilima studiranja na postdiplomskim studijama (dodatne informacije na www.ucg.ac.me).   
 
Visina školarine za studente koji sami snose troškove školovanja utvrđena je odlukom Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore, uz saglasnost Ministarstva prosvjete.Obavjestenje

vrijemePonedeljak, Avgust 29. 2016.

Međunarodna naučna konferencija - poziv za dostavljanje radova

Naziv  Tip Akcija
UPUTSTVO ZA AUTORE doc Preuzmi fajl

Obavještenje

vrijemePetak, Jul 22. 2016.

Dragi studenti, poštovane kolege, obavještavamo vas da je međunarodna, ekspertska, nezavisna Komisija, koju je formiralo Vijeće Pravnog fakulteta, u sastavu dr Dragan Jovašević, redovni profesor Krivičnog prava-predsjednik Komisije, akademik  dr Miodrag Simović, redovni profesor Krivičnog procesnog prava-član i dr Borislav Petrović, redovni profesor Kriminalistike-član,(  članovi Komisije su iz uže naučne oblasti doktorske disertacije), nesporno utvrdila da  doktorska disertacija pod nazivom „Otkrivanje i suzbijanje zloupotrebe droga“ dr Velimira Rakočevića, sadrži sve elemente originalnog,  izvornog i samostalnog naučno-istraživačkog rada koji daje određeni doprinos krivičnopravnoj nauci. U izvještaju eksperata je između ostalog navedeno da cit.“Shodno važećim pravilima autor je  jasno i precizno citirao stavove i saznanja drugih autora standardizovanom metodom prikazivanja izvora informacija“. Izvještaj Komisije  usvojilo je Vijeće Pravnog fakulteta.


Naziv  Tip Akcija
Izvjestaj - Medjunarodna komisija pdf Preuzmi fajl

Aktuelnosti
Obavjestenje

Zimski semester 2016-17

Moot Court

Vis Moot Tim

Magistarske studije

Ljetnji semestar

Specijalsticke studije

Raspored casova na izbornim predmetima na Specijalistickim studijama - zimski semestar 2016-17

DOKTORSKE STUDIJE

Spisak kandidata koji su odbranili doktorsku disertaciju

ISPITINI ROK - SEPTEMBAR

raspored ispita

Poslednje informacije:
Srijeda, Septembar 14. 2016.

Uvod u ekonomiju - avgust

Srijeda, Septembar 14. 2016.

Opsta teorija prava - avgust

Utorak, Septembar 13. 2016.

Avgust - FINANSIJSKO PRAVO - Podgorica

Ponedeljak, Septembar 12. 2016.

Avgust - Osnovi ekonomske politike -...

Ponedeljak, Septembar 12. 2016.

Avgust - MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO

Dešavanja
Velimir Rakočević - Program razvoja...

Program 2016-2019

Posjeta Pravnom fakultetu u Podgorici...

29.06.2016

Potpisan sporazum o saradnji

.

Predstavljen program Savjeta Evrope...

.

Obavjestenje

Tamna strana njemačkog prava - građansko pravo u nacionalnom socijalizmu

Predstava u cast profesorice rimskog...

Studenti izveli predstavu u čast profesorice rimskog prava

Obavjestenje

Novi udžbenik “Upravno procesno pravo”

AMERIČKA SAVEZNA TUŽITELJKA...

Podgorica, 18. mart 2013

Sporazum o naučnoj i nastavnoj saradnji

09.26.2013. godine

Pravne klinike za borbu protiv...

Krivično pravne klinike

ODRŽANA PANEL DISKUSIJA

Uticaj apatridije na djecu i mlade

Drugi ljetnji Francusko – Njemačko...

“Pristupanje Evropskoj uniji i identitet Balkana”

Webdesign & development copyright © 2007 by Genesys