Pravni Fakultet - Podgorica
Advertisement  

Obavještenje

vrijemeCetvrtak, April 17. 2014.

Njemačka Fondacija Konrad Adenauer (KAS) dodjeljuje stipendije za studijsku 2014/15 god. društveno i politički angažovanim i nadarenim studentima završnih godina fakulteta, postdiplomcima i doktorantima koji studiraju u Crnoj Gori. 

Naziv  Tip Akcija
Konkurs za KAS stipendije za studijsku 2014-15. god. (1) pdf Preuzmi fajl
PRIJAVNI FORMULAR za KAS stipendiju (1) doc Preuzmi fajl

Obavještenje

vrijemePonedeljak, Mart 24. 2014.


Centre for South East European Law School Network (SEELS)

The SEE Law Journal


Naziv  Tip Akcija
The SEE Law Journal pdf Preuzmi fajl

Obavjestenje

vrijemeUtorak, April 08. 2014.

Obavjestavaju se studenti orgnizacione Jedinice koji plaćaju školarinu da su dužni da, najkasnije do 30. aprlla t.g. izmire sve obaveze koje su bili obavezni da plate tokom zimskog semestra, a do početka završnih ispita da izmire sva svoja dugovanja za Ijetnji semestar. Mogućnost polaganja završnih Ispita je uslovljena, izmirenjem obaveza po osnovu školarina.


Naziv  Tip Akcija
Obavjestenje PF pdf Preuzmi fajl

Obavjestenje

vrijemePetak, Februar 28. 2014.

The Krzysztof Skubiszewski
Scholarship and research grant 2014


The scholarship and the research grant are open to candidates from Central Europe, the Balkans, the Baltic States, Eastern Europe, Russia, Central Asia & the Caucasus

Naziv  Tip Akcija
The Krzysztof Skubiszewski Scholarship pdf Preuzmi fajl

Obavjestenje

vrijemePonedeljak, April 14. 2014.


Predavanje o Pravnom nasljedju Haskog tribunala 3
“Na Pravnom fakultetu, u sklopu nastavka saradnje sa Kancelarijom Haškog tribunala u Beogradu, održano je predavanje na temu “Pravno nasljeđe Haškog tribunala”. Fokus predavanja je stavljen na procesuiranje zločina genocida i komandnu odgovornost u vezi sa ratnim zločinima počinjenim na području teritorijalne nadležnosti ovog međunarodnog ad hoc sudskog tijela u zemljama bivše SFRJ.
Projekat je koordinirala Doc. dr Bojana Lakićević-Đuranović, uz logističku podršku Centra za ljudska prava Pravnog fakulteta i saradnju sa službenicima Kancelarije Haškog tribunala u Beogradu.
Uz izuzetno zanimljivu prezentaciju G-dje Ljiljane Helman (ekspertkinje Tribunala), studenti različitih studijskih programa Pravnog fakulteta imali su veoma aktivnu ulogu kroz učešće u diskusiji o inter alia specifičnostima postupka, njegovog trajanja, utvrđivanja i stepenovanja krivice optuženih, vrijednosti dokaznog materijala, kredibilitetu svjedočenja i odnosu prema svjedocima i drugim učesnicima u postupku, materijalno-pravnoj osnovi presuđenja, kao i percepciji Tribunala u zemljama bivše SFRJ. Dodatne informacije ovoj veoma zapaženoj i aktivnoj grupi naših kolega sa Fakulteta pružila je G-đa Morgiana Brading, službenica Kancelarije Tribunala u Beogradu, sa obećanjem da će se ovakve inicijative nastaviti uz zajednički dogovor o izboru tema aktuelnih za potrebe ovdašnjih studijskih programa, kao što je to bilo i do sada.”


Obavještenje

vrijemeSrijeda, April 23. 2014.

  Da je magistarski rad kandidata Gorana Bajića pod naslovom "Aposlutna ništavnost braka u crnogorskom zakonodavstvu" izložen u Biblioteci Pravnog fakulteta i dostupan je na uvid javnosti svakog radnog dana u vremena od 8-14 h.

Primjedbe na magistarski rad se mogu dostaviti Pravnom fakultetu u roku od 15 dana od dana isticanja ovog obavještenja.

Da je magistarski rad kandidatkinje Danke Kezić pod naslovom "Potpuno usvojenje sa posebnim osvrtom na međunarodnu regulativu" izložen u Biblioteci Pravnog fakulteta i dostupan jenauvid javnosti svakog radnog dana u vremena od 8-14 h.

Primjedbe na magistarski rad se mogu dostaviti Pravnom fakultetu u roku od 15 dana od dana isticanja ovog obavještenja.


Obavjestenje

vrijemeSrijeda, April 23. 2014.


Upustvo za prijavu i izradu specijalističkog rada

Naziv  Tip Akcija
Uputstvo za prijavu i izradu specijalistickog rada doc Preuzmi fajl

Aktuelnosti
Raspored 2014

LJETNJI SEMESTAR 2014

Raspored kolokvijuma - LJETNJI...

Podgorica

Poziv za trening na novom Programu...

Join Consulta Europa Training Programme

BEZBJEDNOST I KRIMINALISTIKA

LJETNJI SEMESTAR 2013-2014

DOKTORSKE STUDIJE

Spisak kandidata koji su odbranili doktorsku disertaciju

MAGISTARSKE STUDIJE - konsultacije

OBLIGACIONO PRAVO

Ispitni rok - Maj

MARTOVSKI ISPITNI ROK - termini

Poslednje informacije:
Cetvrtak, April 24. 2014.

Porodicno pravo - Budva, Bijelo Polje

Cetvrtak, April 24. 2014.

Poslovnopravni smjer - Poresko i...

Srijeda, April 23. 2014.

Nastavni plan

Srijeda, April 23. 2014.

Savremeni politički sistemi

Srijeda, April 23. 2014.

DIPLOMATIJA I BEZBJEDNOSNE SLUŽBE

Dešavanja
Posjeta ambasadora Ukrajine Oksane...

01.11.2013

Obavjestenje

Poklon biblioteci

Stipendije Vlade Japana

obavjestenje

PROGRAM (PRAVCI) RAZVOJA PRAVNOG...

Prof. dr Dragan Radonjić – kandidat za dekana za mandatni period 2013-2016.

Konferencija

„Srazmjernost u ostvarivanju slobode izražavanja i prava na privatnost (čast i ugled)“

Obavjestenje

Novi udžbenik “Upravno procesno pravo”

AMERIČKA SAVEZNA TUŽITELJKA...

Podgorica, 18. mart 2013

Sporazum o naučnoj i nastavnoj saradnji

09.26.2013. godine

Svecano otvaranje nastave

09.09.2013 godine

SEELS Opening Day

Mreža Pravnih fakulteta Jugoistočne Evrope

„SJEĆANJE NA MIJATA ŠUKOVIĆA“

UDRUŽENJE PRAVNIKA CRNE GORE I
PRAVNI FAKULTET UNIVERZITETA CRNE GORE

Tribina na Pravnom fakultetu

Kriminalističko- forenzički osvrt na 50 godina od atentata na Kenedija

Donacija

Biblioteci Pravnog fakulteta

Posjeta

Pravnom fakultetu

Webdesign & development copyright © 2007 by Genesys