Pravni Fakultet - Podgorica
Cetvrtak, Mart 30. 2017.

Održana naučno-stručna konferencija
UNAPREDJENJE SIGURNOSTI U JUGOISTOČNOJ EVROPI - CRNA GORA I JAČANJE KOLEKTIVNOG SISTEMA BEZBJEDNOSTI


Održana naučno-stručna konferencija

UNAPREDJENJE SIGURNOSTI U JUGOISTOČNOJ EVROPI - CRNA GORA I JAČANJE KOLEKTIVNOG SISTEMA BEZBJEDNOSTI

Na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore dana 29.03.2017. godine  održana je naučno-stručna konferencija pod nazivom "UNAPREĐENJE STABILNOSTI U JUGOISTOČNOJ EVROPI - CRNA GORA I JAČANJE KOLEKTIVNOG SISTEMA BEZBJEDNOSTI. Na konferenciji su  učestvovali dekan Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore prof. dr Velimir Rakočević,  ministar odbrane u Vladi Crne Gore  mr Predrag Bošković, ambasadorka Maryse Daviet, šefica Misije OEBS-a u Crnoj Gori, ambasador  Slovenije Mitja Močnik, sekretar Vijeća za nacionalnu bezbjednost dr Veselin Veljović, državni sekretar u Ministarstvu unutrašnjih poslova i Nacionalni koordinator za NATO mr Dragan Pejanović, prof. dr Ranko Mujović, šef katedre za međunarodnio pravo Pravnog fakuleta Univerziteta Crne Gore,  Aleksandar Dedović, direktor ALFA centra, dr Savo Kentera rukovodilac Atlantskog saveza u Crnoj Gori, prof. dr Olivera Injac, Pravni fakulteta Univerziteta Donja Gorica, prof. dr Darko Trifunović, Fakultet bezbjednosti, Univerziteta u Beogradu, prof. dr Aleksandar B. Ivanović, Pravni fakultet Univerziteta Crne Gore, prof. dr Aleksandar R. Ivanović, INternacionalni univerzitet, Ivan Vukčević, Pravni fakultet, Univerziteta Crne Gore, Aleksa Delibašić, Pravni fakultet Univerziteta Crne Gore, Jakša Vuković, Pravni fakultet Univerziteta Crne Gore, Aldijana Kajević, Pravni fakultet, Univerziteta Crne Gore, Jelena Tomašević, Pravni fakultet Univerziteta Crne Gore i Radovan Nikolić, Pravni fakultet, Univerziteta Crne Gore. Voditeljke konferencije su bile Ksenija Korać i Sanja Raković, odlične studentkinje III godine Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore.

Na konferenciji je analizirana kompleksnost bezbjednosnih izazova sa kojima se suočava savremena civilizacija i ukazano na neophodnost integrisanog i sveobuhvatnog pristupa u upravljanju rizicima, izazovima i prijetnjama u ovaj oblasti. Učesnici konferencije su u fokusa razmatranja pored euroatlantskih integracija Crne Gore, tretirali i pitanja međunarodnog terorizma, vjerskog ekstremizma, radikalizma, transnacionalnog organizovanog kriminaliteta, migrantske krize, bezbjednosti granica, bezbjednosti životne sredine i druga važna pitanja bezbjednosti. Zaključeno je da sistem kolektivne bezbjednosti i jačanje integracionih procesa u Evropskoj uniji utiču na stabilizovanje mira i bezbjednosti u Jugoistočnoj Evropi.

ko1

konfer7

konfer1

konfer2

konfer133

konfer32

konfer4

konfer55

konfer6

konfer8

konfer9

konfer10

konfer11

ko111

ko112

ko113

DSC07417

DSC07425

DSC07430

DSC07434

Obavještenja

Obavjestenje

studentska konferencija

Obavjestenje

Takmičenje - International Commercial Arbitration Moot u Beču

Takmičenje - International Commercial Arbitration Moot u Beču

Obavjestenje

Predavanje

Obavjestenje

sporazum

Obavjestenje

knjiga

Obavjestenje

konferencija

Obavjestenje

advokatska komora

Vijesti

PRIJAVA ISPITA - Maj

Stari program studiranja

Medjunarodna saradnja

obavjestenje

Bezbjednost i kriminalistika

Ljetnji semestar

Spisak objavljenih radova

.

Ljetnji semestar 2016-17

Raspored nastave u ljetnjem semestru

MAGISTARSKE STUDIJE

KRIVIČNO PROCESNO PRAVO

DOKTORSKE STUDIJE

Spisak kandidata koji su odbranili doktorsku disertaciju

Webdesign & development copyright © 2007 by Genesys