Pravni Fakultet - Podgorica
Advertisement  

Obavjestenje

vrijemeUtorak, Septembar 27. 2016.

Memorijalno besjedničko veče, u čast nedavno preminulih studenata našeg Fakulteta Viktora Vuljaja i Slavka Bakovića biće održano u petak 30.09.2016. u 19:00h, u amfiteatru br. I


Obavjestenje

vrijemePonedeljak, Septembar 26. 2016.

UPIS STUDENATA KOJI SU PRIMLJENI  NA POSTDIPLOMSKE SPECIJALISTIČKE STUDIJE OBAVIĆE  SE 27. i 28. SEPTEMBRA 2016. GODINE NA ŠALTERIMA STUDENTSKE SLUŽBE OD 14 do 15 ČASOVA

  Studenti su dužni  priložiti:
• INDEKS
• DVIJE FOTOGRAFIJE
• DVA PRIJAVNA LISTA ( nabavljaju se u knjižari)
• UPLATNICU na odgovarajući iznos ( za samofinansirajuće studente)
• Prijavni list sa listom izbornih predmeta (dobija se na šalteru)
    
    Studenti koji su stekli pravo upisa kao samofinansirajući školarinu mogu da uplate u više rata, od kojih se prva uplaćuje prilikom upisa i iznosi 125€ za studente sa studijskog programa „Pravne nauke“, a za studente sa studijskog programa „Kriminalističko suprotstavljanje savremenim oblicima kriminaliteta“ prva rata iznosi 250€. Uplate se vrše na žiro račun Pravnog fakulteta 510-140-08.
     
                                                                                                    Studentska služba

Konačna rang lista:

Naziv  Tip Akcija
KRIM. SUPROTSTAVLJANJE SAVREMENIM OBLICIMA KRIM pdf Preuzmi fajl
POSLOVNO PRAVNI pdf Preuzmi fajl
PRAVOSUDNI pdf Preuzmi fajl
ISTORIJSKO PRAVNI pdf Preuzmi fajl
Prijavni list izborni specijalisti BiK - 2016 doc Preuzmi fajl
(KRIVICNO PRAVNI) pdf Preuzmi fajl
MEDjUNARODNO PRAVNI pdf Preuzmi fajl
GRADjANSKO PRAVNI pdf Preuzmi fajl

Obavještenje - prepis

vrijemePetak, Septembar 23. 2016.

Obavještavaju se studenti Pravnog fakulteta Odjeljenja u Budvi da su organi Univerziteta Crne Gore donijeli Odluku o prepisu studenata na Pravni fakultet  u Podgorici.  

Odluka ce biti realizovana u skladu sa utvrđenim planom upisa o cemu će studenti biti blagovremeno obavijestemi. 

Obavjestenje

vrijemePonedeljak, Septembar 19. 2016.

Raspored obnove i upisa godina na osnovnim studijama Pravnog fakulteta
za školsku 2016-2017 godinu

opštim smjer – Podgorica 
(šalteri Studentske službe u Podgorici)

opšti smjer – odjeljenje Budva 
(šalteri Studentske službe u Podgorici)

opšti smjer  - odjeljenje Bijelo Polje 
(šalter Studentske službe u Bijelom Polju)

smjer Bezbjednosti i Kriminalistika 
(šalteri Studentske službe u Podgorici)

Obnova I i upis II godine  
20. i 21. septembra 2016. godine 
od 10-13 časova
(obnova prve godine – ostvarenih manje od 40 kredita)
(upis druge godine – ostvarenih 40 i više kredita)

Obnova II, upis III godine i obnova III godine
22. i 23. septembra 2016. godine 
od 10-14 časova
(obnova druge godine – ostvarenih manje od 100 kredita)
(upis treće godine – ostvarenih 100 i više kredita)

    Za upis je potrebno:
  - Indeks
  - Prijavni list (dobija se na šalteru studentske službe)
  - Odgovarajuća uplata za studente  koji imaju obavezu plaćanja školarine
  - (I rata 125 € - Pravne nauke, 250 € - Bezbjednost i kirminalistika) na žiro račun Pravnog fakulteta: 510-140-08
  - Studenti koji nisu izmirili školarinu za prethodnu godinu, uz uplatu prve rate za školsku 2016-1017 godinu, dužni su izmiriti dugovanja u cjelosti.

Uprava fakulteta


Obavjestenje

vrijemeUtorak, Septembar 27. 2016.

Centralna univerzitetska biblioteka UCG - Odjeljak na Pravnom fakultetu dobila je  od Pravnog fakulteta u Kosovskoj Mitrovici na poklon publikacije koje predstavjaju dio njegove izdavačke produkcije. Publikacije je uručio dekan prof. dr Vladan Mihajlović prilikom nedavnog potpisivanja Sporazuma o saradnji između naša dva fakulteta. Spisak publikacija možete vidjeti u prilogu.

                                                                                            B I B L I O T E K A

Naziv  Tip Akcija
POKLON - knjige doc Preuzmi fajl

Obavjestenje

vrijemePonedeljak, Avgust 29. 2016.

Međunarodna naučna konferencija - poziv za dostavljanje radova

Naziv  Tip Akcija
UPUTSTVO ZA AUTORE doc Preuzmi fajl

Obavještenje

vrijemePetak, Jul 22. 2016.

Dragi studenti, poštovane kolege, obavještavamo vas da je međunarodna, ekspertska, nezavisna Komisija, koju je formiralo Vijeće Pravnog fakulteta, u sastavu dr Dragan Jovašević, redovni profesor Krivičnog prava-predsjednik Komisije, akademik  dr Miodrag Simović, redovni profesor Krivičnog procesnog prava-član i dr Borislav Petrović, redovni profesor Kriminalistike-član,(  članovi Komisije su iz uže naučne oblasti doktorske disertacije), nesporno utvrdila da  doktorska disertacija pod nazivom „Otkrivanje i suzbijanje zloupotrebe droga“ dr Velimira Rakočevića, sadrži sve elemente originalnog,  izvornog i samostalnog naučno-istraživačkog rada koji daje određeni doprinos krivičnopravnoj nauci. U izvještaju eksperata je između ostalog navedeno da cit.“Shodno važećim pravilima autor je  jasno i precizno citirao stavove i saznanja drugih autora standardizovanom metodom prikazivanja izvora informacija“. Izvještaj Komisije  usvojilo je Vijeće Pravnog fakulteta.


Naziv  Tip Akcija
Izvjestaj - Medjunarodna komisija pdf Preuzmi fajl

Aktuelnosti
Zimski semester 2016-17

Raspored predavanja

Moot Court

Vis Moot Tim

Magistarske studije

Ljetnji semestar

Specijalsticke studije

Raspored casova na izbornim predmetima na Specijalistickim studijama - zimski semestar 2016-17

DOKTORSKE STUDIJE

Spisak kandidata koji su odbranili doktorsku disertaciju

ISPITINI ROK - SEPTEMBAR

raspored ispita

Poslednje informacije:
Srijeda, Septembar 14. 2016.

Uvod u ekonomiju - avgust

Srijeda, Septembar 14. 2016.

Opsta teorija prava - avgust

Utorak, Septembar 13. 2016.

Avgust - FINANSIJSKO PRAVO - Podgorica

Ponedeljak, Septembar 12. 2016.

Avgust - Osnovi ekonomske politike -...

Ponedeljak, Septembar 12. 2016.

Avgust - MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO

Dešavanja
Prvo štampano izdanje časopisa...

,,Vox iuris''

Velimir Rakočević - Program razvoja...

Program 2016-2019

Posjeta Pravnom fakultetu u Podgorici...

29.06.2016

Obavjestenje

Otvaranje nastave

Potpisan sporazum o saradnji

.

Predstavljen program Savjeta Evrope...

.

Obavjestenje

Tamna strana njemačkog prava - građansko pravo u nacionalnom socijalizmu

Predstava u cast profesorice rimskog...

Studenti izveli predstavu u čast profesorice rimskog prava

Obavjestenje

Novi udžbenik “Upravno procesno pravo”

AMERIČKA SAVEZNA TUŽITELJKA...

Podgorica, 18. mart 2013

Sporazum o naučnoj i nastavnoj saradnji

09.26.2013. godine

Pravne klinike za borbu protiv...

Krivično pravne klinike

Webdesign & development copyright © 2007 by Genesys