Pravni Fakultet - Podgorica
Advertisement  

Obavjestenje

vrijemePonedeljak, April 14. 2014.


Predavanje o Pravnom nasljedju Haskog tribunala 3
“Na Pravnom fakultetu, u sklopu nastavka saradnje sa Kancelarijom Haškog tribunala u Beogradu, održano je predavanje na temu “Pravno nasljeđe Haškog tribunala”. Fokus predavanja je stavljen na procesuiranje zločina genocida i komandnu odgovornost u vezi sa ratnim zločinima počinjenim na području teritorijalne nadležnosti ovog međunarodnog ad hoc sudskog tijela u zemljama bivše SFRJ.
Projekat je koordinirala Doc. dr Bojana Lakićević-Đuranović, uz logističku podršku Centra za ljudska prava Pravnog fakulteta i saradnju sa službenicima Kancelarije Haškog tribunala u Beogradu.
Uz izuzetno zanimljivu prezentaciju G-dje Ljiljane Helman (ekspertkinje Tribunala), studenti različitih studijskih programa Pravnog fakulteta imali su veoma aktivnu ulogu kroz učešće u diskusiji o inter alia specifičnostima postupka, njegovog trajanja, utvrđivanja i stepenovanja krivice optuženih, vrijednosti dokaznog materijala, kredibilitetu svjedočenja i odnosu prema svjedocima i drugim učesnicima u postupku, materijalno-pravnoj osnovi presuđenja, kao i percepciji Tribunala u zemljama bivše SFRJ. Dodatne informacije ovoj veoma zapaženoj i aktivnoj grupi naših kolega sa Fakulteta pružila je G-đa Morgiana Brading, službenica Kancelarije Tribunala u Beogradu, sa obećanjem da će se ovakve inicijative nastaviti uz zajednički dogovor o izboru tema aktuelnih za potrebe ovdašnjih studijskih programa, kao što je to bilo i do sada.”


Obavještenje

vrijemePonedeljak, Mart 24. 2014.


Centre for South East European Law School Network (SEELS)

The SEE Law Journal


Naziv  Tip Akcija
The SEE Law Journal pdf Preuzmi fajl

Obavjestenje

vrijemeUtorak, April 08. 2014.

Obavjestavaju se studenti orgnizacione Jedinice koji plaćaju školarinu da su dužni da, najkasnije do 30. aprlla t.g. izmire sve obaveze koje su bili obavezni da plate tokom zimskog semestra, a do početka završnih ispita da izmire sva svoja dugovanja za Ijetnji semestar. Mogućnost polaganja završnih Ispita je uslovljena, izmirenjem obaveza po osnovu školarina.


Naziv  Tip Akcija
Obavjestenje PF pdf Preuzmi fajl

Obavjestenje

vrijemePetak, Februar 28. 2014.

The Krzysztof Skubiszewski
Scholarship and research grant 2014


The scholarship and the research grant are open to candidates from Central Europe, the Balkans, the Baltic States, Eastern Europe, Russia, Central Asia & the Caucasus

Naziv  Tip Akcija
The Krzysztof Skubiszewski Scholarship pdf Preuzmi fajl

Obavještenje

vrijemeSrijeda, April 09. 2014.

 
 Da je magistarski rad kandidata Slavice Pejatović pod naslovom "Pravni i kriminalistički sadržaj bioloških tragova, izvora materijalnih dokaza" izložen u Biblioteci Pravnog fakulteta i dostupan je na uvid javnosti svakog radnogdana u vremena od 8-14h.

Primjedbe na magistarski rad se mogu dostaviti Pravnom fakultetu u roku od 15 dana od dana isticanja ovog obavještenja.

 Da je magistarski rad kandidata Milete Brajkovića pod naslovom " Postupak zaključivanja međunarodnih ugovora u unutrašnjem pravu, njihova ratifikacija i primjena " izložen u Biblioteci Pravnog fakulteta i dostupan je na uvid javnosti svakog radnogdana u vremena od 8-14h.

Primjedbe na magistarski rad se mogu dostaviti Pravnom fakultetu u roku od 15 dana od dana isticanja ovog obavještenja.
  
 Magistrant Đorđije Đurović braniće magistarski rad pod naslovom: „Odnos ustava i međunarodnog ugovora u teoriji, uporednom pravu i u Crnoj Gori"

Pred Komisijom u sastavu:
-Prof. dr Ranko Mujović, predsjednik Komisije
-Prof. dr Slavko Lukić, mentor
-Doc. dr Dražen Cerović, član

 Na Pravnom fakultetu u Svečanoj sali, dana 26.03.2014.godine, sa početkom u 18h
.


Obavjestenje

vrijemeUtorak, Mart 04. 2014.

Obavještenje da će se u periodu od 16. do 27. juna 2014. godine u Ženevi održati godišnji kolokvijum za profesore prava intelektualne svojine.
Organizatori koiokvijuma su Svjetska organizacija za intelektualnu svojinu i Svjetska trgovinska organizacija.

Naziv  Tip Akcija
Obavjestenje WTO pdf Preuzmi fajl

Obavjestenje

vrijemeCetvrtak, Februar 13. 2014.

  - Program stipendija Vlade Republike Koreje (KGSP) za diplomirane strane studente
  - Programi stipendija za mlade istraživače 2014 (Coimbra Group Scholarship Programme for Young Researchers)
   - Poziv za angazman akademskog osoblja UCG

Naziv  Tip Akcija
Programi stipendija za mlade istraživa?e 2014 pdf Preuzmi fajl
Poziv za angazman akademskog osoblja UCG pdf Preuzmi fajl
Program stipendija Vlade Republike Koreje pdf Preuzmi fajl

Aktuelnosti
Raspored 2014

LJETNJI SEMESTAR 2014

Raspored kolokvijuma - LJETNJI...

Podgorica

Poziv za trening na novom Programu...

Join Consulta Europa Training Programme

BEZBJEDNOST I KRIMINALISTIKA

LJETNJI SEMESTAR 2013-2014

DOKTORSKE STUDIJE

Spisak kandidata koji su odbranili doktorsku disertaciju

MAGISTARSKE STUDIJE - konsultacije

OBLIGACIONO PRAVO

Ispitni rok - Maj

MARTOVSKI ISPITNI ROK - termini

Poslednje informacije:
Srijeda, April 16. 2014.

Opšta teorija prava

Srijeda, April 16. 2014.

Građansko procesno pravo

Srijeda, April 16. 2014.

Medjunarodno privatno pravo

Srijeda, April 16. 2014.

Radno pravo

Srijeda, April 16. 2014.

OSNOVI EKONOMSKE POLITIKE

Dešavanja
Posjeta ambasadora Ukrajine Oksane...

01.11.2013

Obavjestenje

Poklon biblioteci

Obavještenje

OBAVJEŠTENJE IZ BIBLIOTEKE

Stipendije Vlade Japana

obavjestenje

PROGRAM (PRAVCI) RAZVOJA PRAVNOG...

Prof. dr Dragan Radonjić – kandidat za dekana za mandatni period 2013-2016.

Konferencija

„Srazmjernost u ostvarivanju slobode izražavanja i prava na privatnost (čast i ugled)“

Obavjestenje

Novi udžbenik “Upravno procesno pravo”

AMERIČKA SAVEZNA TUŽITELJKA...

Podgorica, 18. mart 2013

Sporazum o naučnoj i nastavnoj saradnji

09.26.2013. godine

Svecano otvaranje nastave

09.09.2013 godine

SEELS Opening Day

Mreža Pravnih fakulteta Jugoistočne Evrope

„SJEĆANJE NA MIJATA ŠUKOVIĆA“

UDRUŽENJE PRAVNIKA CRNE GORE I
PRAVNI FAKULTET UNIVERZITETA CRNE GORE

Tribina na Pravnom fakultetu

Kriminalističko- forenzički osvrt na 50 godina od atentata na Kenedija

Donacija

Biblioteci Pravnog fakulteta

Posjeta

Pravnom fakultetu

Webdesign & development copyright © 2007 by Genesys