Pravni Fakultet - Podgorica
Advertisement  

Obavještenje

vrijemePonedeljak, Septembar 01. 2014.

Poštovani studenti prve godine,
vi koji ste odlučili da čitate, učite i razumijete slovo zakona, pred vama je početak zanimljivog i zahtjevnog puta kojeg ste odabrali. 8. septembra 2014. sa početkom u 9:00h održaće se svečano otvaranje nastave za generaciju 2014/2015. Studentima će se obratiti prodekan za nastavu docent dr Vladimir Savković i članovi Studentskog vijeća Pravnog fakulteta.

                       


Obavjestenje

vrijemeCetvrtak, Avgust 28. 2014.

OBAVJEŠTAVAJU SE STUDENTI KOJI SU ZAVRŠILI OSNOVNE STUDIJE U TRAJANJU OD TRI GODINE (OSTVARILI 180 ECTS KREDITA I STEKLI ZVANJE BACHELOR) DA ĆE SE PRIJAVE NA KONKURS ZA UPIS NA SPECIJALISTIČKE STUDIJE PODNOSITI U SRIJEDU,  03. 09. I U ČETVRTAK, 04.09.2014. GODINE U VREMENU OD 10-12h U KANCELARIJI ŠEFA STUDENTSKE SLUŽBE.

UZ PRIJAVNI LISТ (DOBIJA SE U KANCELARIJI ŠEFA STUDENSTKE SLUŽBE) JE POTREBNO DOSTAVITI ORIGINAL DIPLOMU ILI  UVJERENJE O ZAVRŠENIM OSNOVNIM STUDIJAMA, KOPIJU BIOMETRIJSKE LIČNE KARTE ILI IZVOD IZ MATIČNE KNJIGE ROĐENIH.

Naziv  Tip Akcija
SPECIJALISTICKE STUDIJE - ZAKLJ. VIJECA PF pdf Preuzmi fajl

Obavjestenje

vrijemeSrijeda, Avgust 27. 2014.

O B A V J E Š T E NJ E

Obavještavaju se studenti Pravnog fakulteta
(opšti smjer i smjer Bezbjednost i kriminalistika) 
koji nisu polagali u vanrednom avgustovskom roku
da će se upis i obnova godine vršiti prema sljedećem rasporedu:

Obnova I i upis II godine  
1.-3. septembra 2014. godine 
od 10-14 časova
(obnova prve godine – ostvarenih manje od 40 kredita)
(upis druge godine – ostvarenih 40 i više kredita)

Obnova II i upis III godine  
4. i 5. septembra 2014. godine 
od 10-14 časova
(obnova druge godine – ostvarenih manje od 100 kredita)
(upis treće godine – ostvarenih 100 i više kredita)

Za upis je potrebno:
Indeks
Prijavni list (dobija se na šalteru studentske službe)
Odgovarajuća uplata za studente koji imaju obavezu plaćanja školarine
(I rata 100 €) na žiro račun Pravnog fakulteta 510-140-08
Oko dinamike uplate školarine studenti će biti blagovremeno informisani.

Uprava fakultetaObavjestenje

vrijemePetak, Avgust 22. 2014.

Prepisi sa drugih Pravnih fakulteta na početku nove studijske 2014/15 godine obaviće se u periodu od 01. do 05. septembra 2014 godine, uz uslov da studenti imaju ostvareno najmanje 30 do najviše 110 ECTS kredita, kao i da će uspjeh u toku studija biti opredjeljujući faktor za odobravanje prepisa (najmanji indeks uspjeha C)Obavjestenje

vrijemePetak, Avgust 22. 2014.


UNIVERZITET CRNE GORE

RASPISUJE KONKURS ZA UPIS NA POSTDIPLOMSKE SPECIJALISTIČKE STUDIJSKE PROGRAME UNIVERZITETA CRNE GORE ZA STUDIJSKU 2014/15. GODINU

Naziv organizacione jedinice Univerziteta-naziv studijskog programa

Budžet

Samofinansiranje

Strani drzavljani

PRAVNE NAUKE

60

90

0

     1.Građansko-pravni

10

15

0

     2.Krivično-pravni

10

15

0

     3.Međunarodno pravni

10

15

0

     4.Poslovno pravni

10

15

0

     5.Pravosudni

10

15

0

     6.Ustavno pravno politički

10

15

0

BEZBJEDNOST I KRIMINALISTIKA

0

40

0

1.Kriminalističko suprotstavljanje savremenim oblicima kriminaliteta

0

40

0


Pravo prijave na konkurs za upis na postdiplomske specijalističke studije imaju kandidati sa završenim osnovnim studijama, odnosno sa najmanje 180 ECTS kredita, i koji su stekli diplomu osnovnih studija iz odgovarajuće oblasti nauka ili umjetnosti.
Organizacione jedinice Univerziteta utvrdile su uslove sa kojih studijskih programa na osnovnim studijama studenti mogu nastaviti školovanje na specijalističkim studijama i oni su objavljeni na oglasnim tablama jedinica.

Prijave na konkurs podnose se u srijedu, 3 septembra 2014. godine.

Uz prijavu za upis kandidati podnose original diplomu o završenim osnovnim studijama, odnosno uvjerenje o završenim osnovnim studijama.
Upis kandidata i izdavanje uvjerenje izvršiće se zaključno sa 6. septembrom 2014. godine.
Upis studenata na postdiplomske specijalističke studije bliže je uređen Pravilima studiranja na postdiplomskim studijama. Pravilnik je objavljen na web site-u Univerziteta: www.ucg.ac.me

Visina školarine utvrđena je posebnom odlukom Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore. Odluka je objavljena na web site-u Univerziteta: www.ucg.ac.me


Obavještenje

vrijemeUtorak, Avgust 26. 2014.

Detaljnje informacija o jednomjesecnim stipendijama za usavrsavanje na Univerzitetu Grac mozete dobiti na web-adresi:Obavjestenje

vrijemeUtorak, Avgust 19. 2014.

SCOPES 2013-2016
Scientific Co-operation between Eastern Europe and Switzerland
General information and second call for proposals


Naziv  Tip Akcija
SICL_Funding Opportunity_04.08.2014_muk doc Preuzmi fajl
SICL_Scopes Application Details_04.08.2014_muk pdf Preuzmi fajl

Aktuelnosti
Raspored 2014 Budva, Bijelo Polje,...

LJETNJI SEMESTAR 2014

Engleski jezik - avgust 2014

Budva, Bijelo Polje, Podgorica

Raspored kolokvijuma - LJETNJI...

Podgorica

Stipendije 2014

Obavjestenje

BEZBJEDNOST I KRIMINALISTIKA

LJETNJI SEMESTAR 2013-2014

DOKTORSKE STUDIJE

Spisak kandidata koji su odbranili doktorsku disertaciju

Ispitni rok - SEPTEMBAR 2014

PRIJAVA ISPITA

Poslednje informacije:
Ponedeljak, Septembar 01. 2014.

GRADJANSKO PRAVO - AVGUST BP, PG, BD

Ponedeljak, Septembar 01. 2014.

Stvarno pravo - avgust BD, BP, PG

Ponedeljak, Septembar 01. 2014.

PORODICNO PRAVO - AVGUST BP, PG, BD

Petak, Avgust 29. 2014.

Uvod u ekonomiju

Cetvrtak, Avgust 28. 2014.

Osnovi ekonomskog kriminaliteta

Dešavanja
Predavanje na temu

"Razvoj notarijata u Crnoj Gori"

Obavjestenje

Poklon biblioteci

Stipendije Vlade Japana

obavjestenje

PROGRAM (PRAVCI) RAZVOJA PRAVNOG...

Prof. dr Dragan Radonjić – kandidat za dekana za mandatni period 2013-2016.

Konferencija

„Srazmjernost u ostvarivanju slobode izražavanja i prava na privatnost (čast i ugled)“

Obavjestenje

Novi udžbenik “Upravno procesno pravo”

Posjeta ambasadora Ukrajine Oksane...

01.11.2013

AMERIČKA SAVEZNA TUŽITELJKA...

Podgorica, 18. mart 2013

Sporazum o naučnoj i nastavnoj saradnji

09.26.2013. godine

Svecano otvaranje nastave

09.09.2013 godine

SEELS Opening Day

Mreža Pravnih fakulteta Jugoistočne Evrope

„SJEĆANJE NA MIJATA ŠUKOVIĆA“

UDRUŽENJE PRAVNIKA CRNE GORE I
PRAVNI FAKULTET UNIVERZITETA CRNE GORE

Donacija

Biblioteci Pravnog fakulteta

Posjeta

Pravnom fakultetu

Webdesign & development copyright © 2007 by Genesys