Pravni Fakultet - Podgorica
Advertisement  

Obavjestenje

vrijemeSubota, April 29. 2017.

An international student conference
»Safety and Security in Local Communities – Criminological and Legal Perspectives«

Venue: Faculty of Law, University of Montenegro 
Date: 4 May 2017

Organisers:
Faculty of Law, University of Montenegro, Montenegro 
and 
Faculty of Criminal Justice and Security, University of Maribor, Slovenia

Programme and organising committee
Marisa Kopše, Faculty of Criminal Justice and Security, University of Maribor, Slovenia
Ksenija Korać, Faculty of Law, University of Montenegro, Montenegro
Ivan Vukćević, Faculty of Law, University of Montenegro, Montenegro
Goran Zorič, Faculty of Criminal Justice and Security, University of Maribor, Slovenia

Mentors:
Velimir Rakočević, Faculty of Law, University of Montenegro, Montenegro
Gorazd Meško, Faculty of Criminal Justice and Security, University of Maribor, Slovenia
Katja Eman, Faculty of Criminal Justice and Security, University of Maribor, Slovenia
Aleksandar Ivanović, Faculty of Law, University of Montenegro, Montenegro


Conference programme
Thursday, 4 May 2017 


Panel 1: Criminology, crime control policy and prevention (10.00-11.30)
Moderator: dr. Katja Eman


11.30 Break
Panel 2: Criminological, Victimological and Preventative Perspectives on Violence 
(11.45-12.45)
Moderator: Katja Eman


Break (12.45-13.00)
Panel 3: Legal and International Policy Perspectives 
(13.00-13.45)
Moderator: Katja Eman


Discussion and Concluding Remarks (14.00-14.30)
Professor Gorazd Meško, Faculty of Criminal Justice and Security, University of Maribor, Slovenia
Professor Velimir Rakočević, Faculty of Law, University of Montenegro, Montenegro

Naziv  Tip Akcija
An international student conference-final programme pdf Preuzmi fajl

Obavjestenje

vrijemeSrijeda, April 26. 2017.

moozsite11

Studenti Pravnog fakulteta Podgorica, Univerziteta Crna Gora učestvovali su od 6 do 13 aprila na 24. Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot u Beču takmičenju u oblasti arbitražnog prava i međunarodne prodaje roba. Na takmičenju je ove godine učestvovalo 338 univerziteta iz cijelog svijeta. Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot je svojevrsno svetsko prvenstvo pravnih fakulteta širom svijeta i održava se svake godine u Beču. Ovom takmičenju su prethodila pripremna takmičenja u Milanu, Minhenu i Beogradu na kojima su se naši studenti pripremali za takmičenje u Beču.
Na četiri hearinga naši su student nastavili kontinuitet pružanja vrhunskih rezultata i na sjajan način predstavili naš fakultet, univerzitet i državu. Nakon šest mjeseci mukotrpnog rada naš je tim ponovo dokazao svoj visok nivo znanja i spremnosti.
Naš tim su u Beču predstavljali treneri i arbitri na takmičenju Ognjen Ćipović i Nikola Marku kao i studenti: Marija Stojanović, Ivan Pejović, Vasilije Grgurević, Andrea Đelević i Stefan Mitrović. Na takmičenju su ukršteni argumenti sa Univerzitetom Manhajm (Njemačka), National Taras Schevcenko University Kyiv (Ukrajina), National University of Singapure  (Singapur) i University Amazonas (Brazil). 
Takmičenje je osvojio Univerzitet iz Otave (Kanada).


Obavjestenje

vrijemeSrijeda, April 26. 2017.

Dana 27.04.2017. godine u 12 časova, predavanje na temu: ,,Crna Gora i izbjegavanje dvostrukog oporezivanja'' održaće prof. dr Dejan Popović


Obavjestenje

vrijemeUtorak, April 25. 2017.

Potpisivanje Sporazuma o saradnji MUP-a i Pravnog fakulteta

Ministar unutrašnjih poslova Mevludin Nuhodžić i dekan Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore prof. dr Velimir Rakočević potpisali su danas Sporazum o saradnji između Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore i Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore. 
Dekan Pravnog fakulteta je saopštio da se, po prvi put u prostoru evropskog obrazovanja, potpisivanjem sporazuma konkretizuje saradnja sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, čiji službenici mogu biti mentori i nosioci praktične nastave, akcentujući Forenzički centar kao jednu od najreferentnijih ustanova u Evropi.
Ministar Nuhodžić je podsjetio da je učešće profesora Pravnog fakulteta od izuzetne važnosti u koncipiranju zakona i podzakonskih akata iz nadležnosti MUP-a, u pravcu daljeg razvoja i reforme policijske organizacije. S druge strane, MUP i Policija imaju veliko područje djelovanja u kojem se primjenjuju propisi krivičnog, upravnog i drugih grana prava, te kroz praktična znanja i iskustva svojih službenika mogu dati doprinos u edukaciji studenata.
Nuhodžić i Rakočević su konstatovali da će studenti nakon obavljanja stručne prakse u Ministarstvu unutrašnjih poslova i Upravi policije biti spremniji da odgovore na sve složenije bezbjednosne izazove. Upravo u tome i jeste značaj potpisanog Sporazuma, jer će budućim akademcima omogućiti sticanje specijalističkih znanja i vještina, zajednički je ocijenjeno. 
Dekan Pravnog fakulteta i ministar unutrašnjih poslova su naglasili da je značaj potpisanog Sporazuma i u tome što će praksa biti prilika da studenti odluče da li svoj budući rad žele da nastave u Ministarstvu unutrašnjih poslova i na taj način daju doprinos unaprjeđenju vladavine prava u Crnoj Gori. 
Nuhodžić i Rakočević su izrazili uvjerenje da će saradnja dvije institucije, kroz povezivanje teorije i prakse, u narednom periodu dati rezultate i biti od izuzetne važnosti kako za službenike MUP-a i Uprave policije tako i za studente.

Naziv  Tip Akcija
24 IV 2017 Sporazum MUP - Pravni fakultet pdf Preuzmi fajl

Obavjestenje

vrijemeCetvrtak, April 20. 2017.

23. APRIL JE SVJETSKI  DAN  KNjIGE  I  AUTORSKIH  PRAVA POZIVAMO VAS DA GA OBILJEŽITE NA  SVOJ  NAČIN – POKLONITE  KNjIGU BIBLIOTECI PRAVNOG FAKULTETA.
IMENA SVIH DARODAVACA BIBLIOTEKA ĆE OBJAVITI NA SAJTU FAKULTETA.


Obavjestenje

vrijemeCetvrtak, Mart 30. 2017.

Održana naučno-stručna konferencija

UNAPREDJENJE SIGURNOSTI U JUGOISTOČNOJ EVROPI - CRNA GORA I JAČANJE KOLEKTIVNOG SISTEMA BEZBJEDNOSTI

Na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore dana 29.03.2017. godine  održana je naučno-stručna konferencija pod nazivom "UNAPREĐENJE STABILNOSTI U JUGOISTOČNOJ EVROPI - CRNA GORA I JAČANJE KOLEKTIVNOG SISTEMA BEZBJEDNOSTI. Na konferenciji su  učestvovali dekan Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore prof. dr Velimir Rakočević,  ministar odbrane u Vladi Crne Gore  mr Predrag Bošković, ambasadorka Maryse Daviet, šefica Misije OEBS-a u Crnoj Gori, ambasador  Slovenije Mitja Močnik, sekretar Vijeća za nacionalnu bezbjednost dr Veselin Veljović, državni sekretar u Ministarstvu unutrašnjih poslova i Nacionalni koordinator za NATO mr Dragan Pejanović, prof. dr Ranko Mujović, šef katedre za međunarodnio pravo Pravnog fakuleta Univerziteta Crne Gore,  Aleksandar Dedović, direktor ALFA centra, dr Savo Kentera rukovodilac Atlantskog saveza u Crnoj Gori, prof. dr Olivera Injac, Pravni fakulteta Univerziteta Donja Gorica, prof. dr Darko Trifunović, Fakultet bezbjednosti, Univerziteta u Beogradu, prof. dr Aleksandar B. Ivanović, Pravni fakultet Univerziteta Crne Gore, prof. dr Aleksandar R. Ivanović, INternacionalni univerzitet, Ivan Vukčević, Pravni fakultet, Univerziteta Crne Gore, Aleksa Delibašić, Pravni fakultet Univerziteta Crne Gore, Jakša Vuković, Pravni fakultet Univerziteta Crne Gore, Aldijana Kajević, Pravni fakultet, Univerziteta Crne Gore, Jelena Tomašević, Pravni fakultet Univerziteta Crne Gore i Radovan Nikolić, Pravni fakultet, Univerziteta Crne Gore. Voditeljke konferencije su bile Ksenija Korać i Sanja Raković, odlične studentkinje III godine Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore.

Na konferenciji je analizirana kompleksnost bezbjednosnih izazova sa kojima se suočava savremena civilizacija i ukazano na neophodnost integrisanog i sveobuhvatnog pristupa u upravljanju rizicima, izazovima i prijetnjama u ovaj oblasti. Učesnici konferencije su u fokusa razmatranja pored euroatlantskih integracija Crne Gore, tretirali i pitanja međunarodnog terorizma, vjerskog ekstremizma, radikalizma, transnacionalnog organizovanog kriminaliteta, migrantske krize, bezbjednosti granica, bezbjednosti životne sredine i druga važna pitanja bezbjednosti. Zaključeno je da sistem kolektivne bezbjednosti i jačanje integracionih procesa u Evropskoj uniji utiču na stabilizovanje mira i bezbjednosti u Jugoistočnoj Evropi..

konfer


Obavjestenje

vrijemePetak, April 07. 2017.

Dana 7. aprila Pravni fakultet Univerziteta Crne Gore je  potpisao je sporazum o saradji sa Advokatskom komorom Crne Gore.

Prodekan za medjunarodnu saradnju doc. dr Bojana Lakićević - Đuranović ističe da je „Cilj ovog ugovora  razvoj, podržavanje i unapređivanje saradnje između njegovih učesnika iz oblasti pravnog obrazovanja, koji ce zajednički podsticati širenje teorijskih stavova kroz praktičnu nastavu“

DSC07480Aktuelnosti
PRIJAVA ISPITA - Maj

Stari program studiranja

Medjunarodna saradnja

obavjestenje

Bezbjednost i kriminalistika

Ljetnji semestar

Spisak objavljenih radova

.

Ljetnji semestar 2016-17

Raspored nastave u ljetnjem semestru

MAGISTARSKE STUDIJE

KRIVIČNO PROCESNO PRAVO

DOKTORSKE STUDIJE

Spisak kandidata koji su odbranili doktorsku disertaciju

Poslednje informacije:
Cetvrtak, April 27. 2017.

Prava hartija od vrijednosti

Srijeda, April 26. 2017.

KRIMINALISTIČKA TAKTIKA

Srijeda, April 26. 2017.

Metodologija

Srijeda, April 26. 2017.

Crnogorska pravna tradicija

Utorak, April 25. 2017.

UPRAVNO PRAVO

Dešavanja
Sporazum o saradnji

sa Advokatskom komorom Crne Gore

Sporazum o saradnji - 24.02.2017

.

Sporazum o saradnji - 22.12.2016.

Uspostavljena naučna saradnja sa institucijama iz Srbije

Predavanje

Criminology and criminological research: a reflection on the development of comparative criminological research in South-Eastern Europe.

OBILJEŽEN DAN PRAVNOG FAKULTETA

23.12.2016

Uviđaj

26.12.2016.

Održana tribina na Pravnom fakultetu

26.12.2016.

Obilježavanje Dana ljudskih prava na...

08.12.2016. godine

Memorandum o saradnji

08.12.2016. godine

MEĐUNARODNA KONFERENCIJA NA PRAVNOM...

22.12.2016

Tribina na Pravnom fakultetu

06.12.2016

Održana naučno-stručna konferencija

UNAPREDJENJE SIGURNOSTI U JUGOISTOČNOJ EVROPI - CRNA GORA I JAČANJE KOLEKTIVNOG SISTEMA BEZBJEDNOSTI

Bezbjednost saobraćaja na putevima u...

Podgorica, 11.11.2016.

Međunarodna saradnja Pravnog...

.

Pre-moot takmičenje u Minhenu

9 do 12 aprila na Munich All Rounds

Memorandum o saradnji

Vrhovnog suda Crne Gore i Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore

Memorandum o saradnji

Vrhovnog državnog tužilaštva Crne Gore i Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore

Obavjestenje

PRIJEM ZA NAJLJEPŠU CRNOGORKU

Obavjestenje

Posjeta studenata spec. studija BiK povodom Dana Policije u Domu Kralja Nikole

Prvo štampano izdanje časopisa...

,,Vox iuris''

Webdesign & development copyright © 2007 by Genesys