Pravni Fakultet - Podgorica
Advertisement  

Obavjestenje

vrijemeCetvrtak, Avgust 27. 2015.

O B A V J E Š T E NJ E

 Obavještavaju se studenti Pravnog fakulteta
 (Studijski programi: Pravne nauke i Bezbjednost i kriminalistikakoji nisu polagali u dodatnom ispitnom roku u avgustu da će se upis i obnova godine vršiti od 31.08. do 04.09.2015. godine od 11-13h na šalterima studentske službe
Upis za studente Odjeljenja Pravnog fakulteta u Budvi obavice se u Podgorici.
 Za upis je potrebno dostaviti:
          Indeks
          Prijavni list (dobija se na šalteru studentske službe)
          Odgovarajuća uplata za studente koji imaju obavezu plaćanja školarine

 (I rata 100 €) studijski program Pravne nauke
            (I rata 200 €) studijski program Bezbjednost i    
             Kriminalistika na žiro račun Pravnog fakulteta 510-140-08

 Oko dinamike uplate školarine studenti će biti blagovremeno informisani.

 Napomena:
 Za studente koji su polagali ispite u dodatnom ispitnom roku u avgustu termini upisa će biti naknadno određeni


                                                                                                   Uprava fakulteta


Obavjestenje

vrijemePetak, Avgust 28. 2015.

REKTORAT UNIVERZITETA CRNE GORE
 
UNIVERZITET CRNE GORE RASPISUJE
KONKURS ZA UPIS U PRVU GODINU OSNOVNIH STUDIJA
za studijsku 2015/16. godinu – III upisni rok


Pravne nauke – Bijelo Polje  22 (samofinasiranje)


Prijave na konkurs podnose se u ponedjeljak, 31.avgusta 2015. godine.

Uz prijavu za upis kandidati podnose sljedeća dokumenta: originalnu diplomu o položenom maturskom, odnosno stručnom ispitu koji se polaže eksterno po Zakonu o gimnaziji i Zakonu o stručnom obrazovanju, originalna svjedočanstva o završenom I, II, III i IV razredu srednjeg obrazovanja, biometrijsku ličnu kartu ili kopiju izvoda iz matične knjige rođenih i kopiju uvjerenja o državljanstvu, ovjerenu kopiju diplome “Luča” ili njoj ekvivalentne diplome, diplomu (ili ekvivalentni dokument) o osvojenoj prvoj ili drugoj nagradi na državnom takmičenju srednjoškolaca.
Strani državljanin podnosi i dokaz o poznavanju jezika na kome se izvode studije, izuzev u slučaju da je završio srednju školu na jednom od jezika koji su u službenoj upotrebi u Crnoj Gori.
Kandidati koji nemaju diplomu o položenom maturskom, odnosno stručnom ispitu koji se polaže eksterno po Zakonu o gimnaziji i Zakonu o stručnom obrazovanju, uz prijavu za upis podnose i izjavu da se prijavljuju i za polaganje testova, ukoliko žele da se izjednače sa kandidatima koji su polagali eksterni maturski odnosno stručni ispit.
Testovi iz dva predmeta od značaja za savladavanje izabranog studijskog programa za kandidate koji nisu imali maturski, odnosno stručni ispit koji se polaže eksterno, polažu se u utorak, 01. septembra 2015. godine.
Dopunski ispiti za fakultete i akademije koji ih organizuju, polažu se do 02. septembra 2015. godine, prema rasporedu koji će biti istaknut na oglasnoj tabli univerzitetskih jedinica.
Upis kandidata i izdavanje uvjerenja izvršiće se zaključno sa 04. septembrom 2015. godine.

Upis studenata na Univerzitet Crne Gore bliže je uređen Pravilnikom o uslovima, kriterijumima i postupku upisa u prvu godinu studija. Pravilnik je objavljen na web stranici Univerziteta Crne Gore: www.ucg.ac.me.
Visina školarine za studente koji sami snose troškove školovanja utvrđena je posebnom odlukom Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore.
Stranac ima pravo upisa na studijske programe pod jednakim uslovima kao i crnogorski državljanin.

Naziv  Tip Akcija
Treci upisni rok 2015 pdf Preuzmi fajl

Obavjestenje

vrijemePetak, Jul 31. 2015.


Termini polaganja ispita - Avgust 2015


Naziv  Tip Akcija
Termini ispita - Avgust 2015 rev (4) 07.07.2015 doc Preuzmi fajl

Obavještenje

vrijemePetak, Avgust 28. 2015.

O B A V J E Š T E NJ E

OBAVJEŠTAVAJU SE STUDENTI KOJI SU ZAVRŠILI OSNOVNE STUDIJE U TRAJANJU OD TRI GODINE (OSTVARILI 180 ECTS KREDITA I STEKLI ZVANJE BACHELOR) DA ĆE SE PRIJAVE NA KONKURS ZA UPIS NA SPECIJALISTIČKE STUDIJE PODNOSITI OD 31.08. DO 14.09.2015. GODINE  U VREMENU OD 11-13h NA ŠALTERU STUDENTSKE SLUŽBE.

UZ PRIJAVNI LISТ (DOBIJA SE NA ŠALTERU) POTREBNO JE DOSTAVITI ORIGINAL DIPLOMU ILI  UVJERENJE O ZAVRŠENIM OSNOVNIM STUDIJAMA, KOPIJU BIOMETRIJSKE LIČNE KARTE ILI IZVOD IZ MATIČNE KNJIGE ROĐENIH.

STUDENTI KOJI NISU ZAVRŠILI OSNOVNE STUDIJE NA PRAVNOM FAKULTETU UCG MORAJU DOSTAVITI I DOKAZ O AKTIVNOM ZNANJU JEDNOG SVJETSKOG JEZIKA.
(ODGOVARAJUĆI SERTIFIKAT ILI UVJERENJE O POLOŽENIM ISPITIMA NA OSNOVNIM STUDIJAMA

ZAKLJUČCI USVOJENI NA SJEDNICI VIJEĆA PRAVNOG FAKULTETA OD 10.06.2015.GODINE

1. Svi smjerovi na specijalističkim studijama studijskog programa »Pravne nauke» mogu se upisati nakon završenih osnovnih studija studijskog programa, »Pravne nauke« u obimu od 180 ects kredita (stepen Bachelor). Upis će se vršiti prema indeksu uspjeha do broja utvrđenog odlukom organa Univerziteta.
Pri jednakim uslovima kandidata koji su konkurisali, prednost se daje kandidatu koji je završio Pravni fakultet Univerziteta Crne Gore.
2. Krivično pravni, Građansko pravni, Pravosudni, Međunarodno pravni, Poslovno pravni, Ustavno pravno politički i Istorijsko pravni smjer mogu se upisati isključivo nakon završenih osnovnih studija studijskog programa »Pravne nauke«.
3. Smjer, Kriminalističko suprotstavljanje savremenim oblicima kriminaliteta, na specijalističkim studijama, studijskog programa“Bezbjednost i kriminalistika”, može se upisati nakon završenih osnovnih studija, studijskog programa, “Bezbjednost i kriminalistika” u obimu od 180 ects kredita (stepen Bachelor).
4. Nastava na specijalističkim studijama se neće organizovati ako bude prijavljeno manje od deset kandidata po raspisanom konkursu, a kandidati će biti raspoređeni na drugim smjerovima na kojima se izvodi nastava.
5. Na izbornim predmetima se može prijaviti najviše 10 studenata, pri čemu se izvodi mentorska nastava.
6. Na izbornim predmetima na kojima bude prijavljeno manje od 5 studenata neće se organizovati nastava, a studenti će biti raspoređeni na drugim predmetima na kojima se izvodi nastava u okviru odobrenog broja.
                                                                                                                                                                                                                     STUDENTSKA SLUŽBA

Naziv  Tip Akcija
Konkurs specijalisticke 2015 pdf Preuzmi fajl

Obavjestenje

vrijemeUtorak, Jun 23. 2015.

Magistarski rad kandidatkinje Ane Bošković pod naslovom ,,Naknada nematerijalne štete zbog neosnovanog lišenja slobode'' izložen u Biblioteci Pravnog fakulteta  dostupan je na uvid javnosti svakog radnog dana u vremenu od 8-14h

Primjedbe na magistarski rad mogu se dostaviti u roku od 15 dana od dana isticanja ovog obavještenjau


Obavjestenje

vrijemeUtorak, Jun 23. 2015.


Oglas za volontere u Regionalnoj školi za državnu upravu – ReSPA radi objavljivanja na web stranici Vaše institucije.
Oglas je objavljen na web stranici ReSPA-e i nalazi se na sljedećem linku: http://www.respaweb.eu/0/news/101/respa-volunteers-programmeNaziv  Tip Akcija
ReSPA Volunteers Programme Announcement pdf Preuzmi fajl

Obavjestenje

vrijemePonedeljak, Maj 11. 2015.

Konkurs za najbolji seminarski rad iz fonda ,,Aristide Theodorides'' iz oblasti pravne istorije za studijsku 2014/2015 godinu

Naziv  Tip Akcija
Konkurs Aristide Theodorides pdf Preuzmi fajl

Aktuelnosti
Poslovnik

o radu Vijeca Pravnog fakulteta

Raspored predavanja i vježbi u...

Podgorica, Budva, Bijelo Polje, Bezbjednost i kriminalistika, Specijalističke studije

Specijalističke studije

TERMINI ODBRANE SPECIJALISTIČKOG RADA

BEZBJEDNOST I KRIMINALISTIKA

Termini za izvođenje nastave na predmetima u LJETNJEM semestru 2014/2015

DOKTORSKE STUDIJE

Spisak kandidata koji su odbranili doktorsku disertaciju

PRIJAVA ISPITA - SEPTEMBARSKI...

OBAVJESTENJE

STIPENDIJE

Informacije o mnogobrojnim mogućnostima stipendiranja.

Poslednje informacije:
Petak, Avgust 28. 2015.

PRAVO PRIVREDNIH DRUŠTAVA - avgust 2015

Petak, Avgust 28. 2015.

STVARNO PRAVO - Podgorica, Budva

Cetvrtak, Avgust 27. 2015.

OBLIGACIONO PRAVO - avgust 2015

Cetvrtak, Avgust 27. 2015.

Uvod u ekonomiju - avgust 2015

Cetvrtak, Avgust 27. 2015.

Finansijsko pravo - avgust 2015

Dešavanja
Predstava u cast profesorice rimskog...

Studenti izveli predstavu u čast profesorice rimskog prava

Obavjestenje

Vis Moot

Stipendije Vlade Japana

obavjestenje

PROGRAM (PRAVCI) RAZVOJA PRAVNOG...

Prof. dr Dragan Radonjić – kandidat za dekana za mandatni period 2013-2016.

Obavjestenje

Novi udžbenik “Upravno procesno pravo”

Posjeta ambasadora Ukrajine Oksane...

01.11.2013

AMERIČKA SAVEZNA TUŽITELJKA...

Podgorica, 18. mart 2013

Sporazum o naučnoj i nastavnoj saradnji

09.26.2013. godine

Svecano otvaranje nastave

09.09.2013 godine

SEELS Opening Day

Mreža Pravnih fakulteta Jugoistočne Evrope

„SJEĆANJE NA MIJATA ŠUKOVIĆA“

UDRUŽENJE PRAVNIKA CRNE GORE I
PRAVNI FAKULTET UNIVERZITETA CRNE GORE

Predavanje na temu

"Razvoj notarijata u Crnoj Gori"

Donacija

Biblioteci Pravnog fakulteta

Posjeta

Pravnom fakultetu

Webdesign & development copyright © 2007 by Genesys